ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”

FITNESS CONSULTANTS - 14 Μαρ 2023

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 50%;

Το πρόγραμμα ‘‘ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’’ σου δίνει τη δυνατότητα!

Η Real Motion σε συνεργασία με το Achriani & Associates Accounting Consultans, σου προσφέρει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, τη δυνατότητα να δεις εάν είσαι δικαιούχος επιδότησης στο ‘’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’’!

Εγκεκριμένοι ΚΑΔ

93.11.10 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ

93.11.10.02 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ

93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας “καρτ”

93.11.10.05 Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ

93.12.10 Υπηρεσίες αθλητικών σωματείων

93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93.13.10.03 Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή

93.19.1 Άλλες αθλητικές υπηρεσίες

93.19.11 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων

93.19.12 Υπηρεσίες αθλητών

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.04.1 Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας

96.04.10 Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας

96.04.10.01 Υπηρεσίες διαιτολογίας

96.04.10.02 Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)

96.04.10.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κλπ)

96.04.10.04 Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών

96.04.10.05 Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ)

96.04.10.06 Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες)

96.04.10.07 Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων
86.90.13 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας

86.90.13.01 Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

86.90.13.03 Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή

86.90.13.04 Υπηρεσίες χειροπράκτη

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός : 200.001€ έως και 1.000.000€

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: · Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, · Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας · Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης · Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος · Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) · Εξοπλισμός (GREEN) · Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών · Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding · Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας · Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις · Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες · Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά · Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ) · Έμμεσες δαπάνες

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 30.000€ έως και 200.000€ Ποσοστό ενίσχυσης: Έως 40% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: · Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, · Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, · Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης. · Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος · Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) · Εξοπλισμός (GREEN) · Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών · Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding · Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας · Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις · Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες · Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα · Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) · Έμμεσες δαπάνες

Η Real Motion και η Achriani Associates, αναλαμβάνουν την αίτησή σου χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 963 1100 για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να κάνουμε ένα δωρεάν έλεγχο κάλυψης των προϋποθέσεων από την επιχείρησή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_πρασινη_μετάβαση_μμε


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ


FITNESS CONSULTANTS - 16 Απρ 2024

FIBO 2024: Billion-euro fitness market continues to grow

Διαβάζεται σε 2′   Περισσότεροι από 1000 εκθέτες και συνεργάτες, 129.668 επισκέπτες από 114 χώρες, στην μεγαλύτερη έκθεση που έγινε […]

FIBO 2024: Billion-euro fitness market continues to grow

Boutique Studios Case Study | Training Room Pefki

Ορισμός: Μπουτίκ _ Boutique _ Ουσιαστικό – Ένα μικρό κατάστημα που πουλά μοντέρνα ρούχα ή αξεσουάρ. – Μία επιχείρηση που […]

Boutique Studios Case Study | Training Room Pefki